پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت غذا و دارو

:

کتابخانه سبک ها :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

استفاده از مجموعه سبک ها برای نگهداری جداول سبک ها همانند فایل های CSS یا XSL . جداول سبک ها در این مجموعه برای سایت حاضر و زیرسایت هایش قابل دسترس هستند.

اجرای سریع

  
  
  
  
  
پوشه: en-us
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami
پوشه: fa-ir
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami
پوشه: Images
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami
پوشه: Media Player
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami
پوشه: XSL Style Sheets
  
1391/07/09 10:56 ق.ظMaryam Alami